A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Szczecin

Szczecin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:311 358
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:87 800
Liczba ważnych kart:87 722
Frekwencja wyborcza:28.20%
Liczba głosów ważnych:85 643
% głosów ważnych:97.63%
Liczba głosów na listy komitetu:21 666
% 25.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 17 112 78.98 19.98
HOC Czesław 849 3.92 0.99
RAFALSKA Elżbieta 712 3.29 0.83
MATERNA Jerzy Marian 287 1.32 0.34
ROBAK Marzanna Urszula 304 1.40 0.35
SZYMAŃSKA Halina Barbara 345 1.59 0.40
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 240 1.11 0.28
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 74 0.34 0.09
RONOWICZ Bożena 171 0.79 0.20
SZAŁABAWKA Artur Lesław 1 572 7.26 1.84