A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Chełmno

Chełmno
brak 1.27% 1.72% 2.16% 2.61% 3.05% 3.50% 3.94% 4.39% 4.83% 5.28%
danych 1.71% 2.15% 2.60% 3.04% 3.49% 3.93% 4.38% 4.82% 5.27% 5.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 659
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 409
Liczba ważnych kart:3 409
Frekwencja wyborcza:21.77%
Liczba głosów ważnych:3 287
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:132
% 4.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 106 80.30 3.22
KRUPA Łukasz Marcin 6 4.55 0.18
STRAUSS Hanna Barbara 2 1.52 0.06
KRÓLEWICZ Mirosław 4 3.03 0.12
BOROWSKA Joanna Małgorzata 3 2.27 0.09
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 1 0.76 0.03
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 6 4.55 0.18
WOJTAS Jarosław Andrzej 1 0.76 0.03
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 3 2.27 0.09