A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kamień Krajeński

Kamień Krajeński
brak 2.53% 2.63% 2.74% 2.84% 2.95% 3.05% 3.15% 3.26% 3.36% 3.47%
danych 2.62% 2.73% 2.83% 2.94% 3.04% 3.14% 3.25% 3.35% 3.46% 3.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 494
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:959
Liczba ważnych kart:959
Frekwencja wyborcza:17.46%
Liczba głosów ważnych:910
% głosów ważnych:94.89%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 2.53%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 15 65.22 1.65
KRUPA Łukasz Marcin 1 4.35 0.11
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 1 4.35 0.11
BOROWSKA Joanna Małgorzata 1 4.35 0.11
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 2 8.70 0.22
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 1 4.35 0.11
WOJTAS Jarosław Andrzej 1 4.35 0.11
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 1 4.35 0.11