A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Jeżewo

Jeżewo
brak 1.12% 1.23% 1.35% 1.46% 1.57% 1.69% 1.80% 1.91% 2.02% 2.14%
danych 1.22% 1.34% 1.45% 1.56% 1.68% 1.79% 1.90% 2.01% 2.13% 2.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 276
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 230
Liczba ważnych kart:1 230
Frekwencja wyborcza:19.60%
Liczba głosów ważnych:1 156
% głosów ważnych:93.98%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 2.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 5 19.23 0.43
MICHAŁEK Iwona Krystyna 7 26.92 0.61
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 3 11.54 0.26
PROKOPOWICZ Wojciech 0 0.00 0.00
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 1 3.85 0.09
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 1 3.85 0.09
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 3 11.54 0.26
LASKOWSKI Dariusz Jan 2 7.69 0.17
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 1 3.85 0.09
WALKOWIAK Andrzej 3 11.54 0.26