A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Pruszcz

Pruszcz
brak 1.12% 1.23% 1.35% 1.46% 1.57% 1.69% 1.80% 1.91% 2.02% 2.14%
danych 1.22% 1.34% 1.45% 1.56% 1.68% 1.79% 1.90% 2.01% 2.13% 2.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 651
Liczba ważnych kart:1 651
Frekwencja wyborcza:21.98%
Liczba głosów ważnych:1 580
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 10 47.62 0.63
MICHAŁEK Iwona Krystyna 2 9.52 0.13
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 3 14.29 0.19
PROKOPOWICZ Wojciech 0 0.00 0.00
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 1 4.76 0.06
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0 0.00 0.00
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 3 14.29 0.19
LASKOWSKI Dariusz Jan 1 4.76 0.06
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0 0.00 0.00
WALKOWIAK Andrzej 1 4.76 0.06