A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Cekcyn

Cekcyn
brak 11.37% 11.65% 11.94% 12.22% 12.51% 12.79% 13.07% 13.36% 13.64% 13.93%
danych 11.64% 11.93% 12.21% 12.50% 12.78% 13.06% 13.35% 13.63% 13.92% 14.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 266
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 032
Liczba ważnych kart:1 032
Frekwencja wyborcza:19.60%
Liczba głosów ważnych:982
% głosów ważnych:95.16%
Liczba głosów na listy komitetu:118
% 12.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 95 80.51 9.67
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 6 5.08 0.61
POLAK Urszula 3 2.54 0.31
GRZĄDZIEL Krzysztof 2 1.69 0.20
IWICKA Urszula 7 5.93 0.71
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 3 2.54 0.31
WADOŃ Jan 0 0.00 0.00
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 2 1.69 0.20