A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Kęsowo

Kęsowo
brak 11.37% 11.65% 11.94% 12.22% 12.51% 12.79% 13.07% 13.36% 13.64% 13.93%
danych 11.64% 11.93% 12.21% 12.50% 12.78% 13.06% 13.35% 13.63% 13.92% 14.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 530
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:682
Liczba ważnych kart:682
Frekwencja wyborcza:19.32%
Liczba głosów ważnych:631
% głosów ważnych:92.52%
Liczba głosów na listy komitetu:79
% 12.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 62 78.48 9.83
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 7 8.86 1.11
POLAK Urszula 4 5.06 0.63
GRZĄDZIEL Krzysztof 2 2.53 0.32
IWICKA Urszula 1 1.27 0.16
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 1 1.27 0.16
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0 0.00 0.00
WADOŃ Jan 0 0.00 0.00
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 2 2.53 0.32