A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Dzierzkowice

Dzierzkowice
brak 0.57% 0.83% 1.08% 1.34% 1.59% 1.85% 2.11% 2.36% 2.62% 2.87%
danych 0.82% 1.07% 1.33% 1.58% 1.84% 2.10% 2.35% 2.61% 2.86% 3.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 406
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 014
Liczba ważnych kart:1 014
Frekwencja wyborcza:23.01%
Liczba głosów ważnych:987
% głosów ważnych:97.34%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 2.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 16 72.73 1.62
MAŃKA Andrzej 2 9.09 0.20
TOBIASZ Violetta 0 0.00 0.00
BOREK Anna 2 9.09 0.20
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 1 4.55 0.10
CISAK Dorota 0 0.00 0.00
KRUPA Elżbieta 0 0.00 0.00
PASTERNAK Karol Jan 0 0.00 0.00
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 0 0.00 0.00
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 1 4.55 0.10