A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Firlej

Firlej
brak 1.16% 1.42% 1.68% 1.95% 2.21% 2.47% 2.73% 2.99% 3.26% 3.52%
danych 1.41% 1.67% 1.94% 2.20% 2.46% 2.72% 2.98% 3.25% 3.51% 3.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:888
Liczba ważnych kart:888
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:848
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 2.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 6 31.58 0.71
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 5.26 0.12
PODSTAWKA Karol 3 15.79 0.35
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 3 15.79 0.35
WUCZKO Tomasz 2 10.53 0.24
SMOLAK Monika 1 5.26 0.12
PEŁKA Jarosław 1 5.26 0.12
ROWIŃSKI Wojciech 2 10.53 0.24