A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Firlej

Firlej
brak 36.68% 38.51% 40.34% 42.17% 44.00% 45.83% 47.66% 49.49% 51.32% 53.15%
danych 38.50% 40.33% 42.16% 43.99% 45.82% 47.65% 49.48% 51.31% 53.14% 54.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:888
Liczba ważnych kart:888
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:848
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:319
% 37.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 120 37.62 14.15
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 125 39.18 14.74
ZAWIŚLAK Sławomir 5 1.57 0.59
MAZUREK Beata 24 7.52 2.83
GORAJEK Beata Anna 2 0.63 0.24
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 4 1.25 0.47
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 2 0.63 0.24
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 17 5.33 2.00
STAWIARSKI Jarosław Piotr 1 0.31 0.12
SADURSKA Małgorzata Barbara 19 5.96 2.24