A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Chełm

Chełm
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 578
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 627
Liczba ważnych kart:14 627
Frekwencja wyborcza:26.80%
Liczba głosów ważnych:14 316
% głosów ważnych:97.87%
Liczba głosów na listy komitetu:389
% 2.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 281 72.24 1.96
KURCZUK Grzegorz 27 6.94 0.19
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 0.26 0.01
POZNAŃSKI Marek 24 6.17 0.17
LIPIŃSKA Paulina 17 4.37 0.12
PALONKA Marek Franciszek 7 1.80 0.05
WÓJCIK Dorota Ewa 9 2.31 0.06
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 4 1.03 0.03
KABACIŃSKI Michał 19 4.88 0.13