A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Maszewo

Maszewo
brak 3.47% 4.06% 4.64% 5.23% 5.81% 6.40% 6.99% 7.57% 8.16% 8.74%
danych 4.05% 4.63% 5.22% 5.80% 6.39% 6.98% 7.56% 8.15% 8.73% 9.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 335
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:207
Liczba ważnych kart:207
Frekwencja wyborcza:8.87%
Liczba głosów ważnych:193
% głosów ważnych:93.24%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 9.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 5 27.78 2.59
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 16.67 1.55
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 1 5.56 0.52
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 5.56 0.52
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 8 44.44 4.15
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00