A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Cybinka

Cybinka
brak 6.17% 6.55% 6.94% 7.32% 7.70% 8.09% 8.47% 8.85% 9.23% 9.62%
danych 6.54% 6.93% 7.31% 7.69% 8.08% 8.46% 8.84% 9.22% 9.61% 10%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:622
Liczba ważnych kart:622
Frekwencja wyborcza:11.63%
Liczba głosów ważnych:593
% głosów ważnych:95.34%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 8.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 22 44.00 3.71
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 4.00 0.34
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 4.00 0.34
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.00 0.17
RATAJCZAK Mariusz 4 8.00 0.67
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.00 0.17
PUCEK Mateusz Sebastian 2 4.00 0.34
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 15 30.00 2.53
GŁADKOW Jan 1 2.00 0.17