A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
brak 6.17% 6.55% 6.94% 7.32% 7.70% 8.09% 8.47% 8.85% 9.23% 9.62%
danych 6.54% 6.93% 7.31% 7.69% 8.08% 8.46% 8.84% 9.22% 9.61% 10%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 173
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:822
Liczba ważnych kart:822
Frekwencja wyborcza:15.89%
Liczba głosów ważnych:764
% głosów ważnych:92.94%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 6.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 26 50.98 3.40
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 5.88 0.39
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 5.88 0.39
BIELEWICZ Przemysław 3 5.88 0.39
BIAŁOKOZ Andrzej 2 3.92 0.26
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 2 3.92 0.26
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 12 23.53 1.57
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00