A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Stare Kurowo

Stare Kurowo
brak 0.39% 0.45% 0.50% 0.56% 0.61% 0.67% 0.72% 0.78% 0.83% 0.89%
danych 0.44% 0.49% 0.55% 0.60% 0.66% 0.71% 0.77% 0.82% 0.88% 0.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 351
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:450
Liczba ważnych kart:450
Frekwencja wyborcza:13.43%
Liczba głosów ważnych:425
% głosów ważnych:94.44%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 0.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 0 0.00 0.00
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 2 50.00 0.47
OYEDEMI Dorota Barbara 1 25.00 0.24
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 1 25.00 0.24
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0 0.00 0.00