A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Kargowa

Kargowa
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 632
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:607
Liczba ważnych kart:607
Frekwencja wyborcza:13.10%
Liczba głosów ważnych:588
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 7.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 20 44.44 3.40
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 4.44 0.34
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 3 6.67 0.51
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 2 4.44 0.34
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 18 40.00 3.06
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00