A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 270
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 408
Liczba ważnych kart:1 408
Frekwencja wyborcza:17.03%
Liczba głosów ważnych:1 316
% głosów ważnych:93.47%
Liczba głosów na listy komitetu:94
% 7.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 31 32.98 2.36
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 2.13 0.15
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 2.13 0.15
BIELEWICZ Przemysław 5 5.32 0.38
BIAŁOKOZ Andrzej 3 3.19 0.23
RATAJCZAK Mariusz 3 3.19 0.23
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 2.13 0.15
PUCEK Mateusz Sebastian 2 2.13 0.15
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 43 45.74 3.27
GŁADKOW Jan 1 1.06 0.08