A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Zabór

Zabór
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 098
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:604
Liczba ważnych kart:604
Frekwencja wyborcza:19.50%
Liczba głosów ważnych:574
% głosów ważnych:95.03%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 4.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 9 33.33 1.57
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 11.11 0.52
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 3.70 0.17
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 5 18.52 0.87
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 7 25.93 1.22
GŁADKOW Jan 2 7.41 0.35