A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Zielona Góra

Zielona Góra
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 564
Liczba ważnych kart:3 563
Frekwencja wyborcza:23.74%
Liczba głosów ważnych:3 487
% głosów ważnych:97.87%
Liczba głosów na listy komitetu:312
% 8.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 168 53.85 4.82
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 16 5.13 0.46
JONCZEK Joanna Małgorzata 14 4.49 0.40
BIELEWICZ Przemysław 9 2.88 0.26
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 10 3.21 0.29
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 0.64 0.06
PUCEK Mateusz Sebastian 10 3.21 0.29
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 75 24.04 2.15
GŁADKOW Jan 8 2.56 0.23