A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Szlichtyngowa

Szlichtyngowa
brak 7.38% 7.52% 7.66% 7.81% 7.95% 8.09% 8.23% 8.37% 8.52% 8.66%
danych 7.51% 7.65% 7.80% 7.94% 8.08% 8.22% 8.36% 8.51% 8.65% 8.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 009
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:574
Liczba ważnych kart:574
Frekwencja wyborcza:14.32%
Liczba głosów ważnych:542
% głosów ważnych:94.43%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 7.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 18 45.00 3.32
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 2.50 0.18
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 2 5.00 0.37
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 2 5.00 0.37
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 5 12.50 0.92
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 12 30.00 2.21
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00