A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 371
Liczba ważnych kart:23 363
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:22 691
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:762
% 3.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 168 22.05 0.74
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 80 10.50 0.35
BACHALSKI Dariusz Jacek 399 52.36 1.76
MARKIEWICZ Dorota 30 3.94 0.13
SZOSTAŁO Wiktor 7 0.92 0.03
WOJTCZAK Kinga 22 2.89 0.10
SZURA Zbigniew Jan 6 0.79 0.03
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 10 1.31 0.04
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 6 0.79 0.03
KASZNIA Magdalena Anna 34 4.46 0.15