A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 371
Liczba ważnych kart:23 363
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:22 691
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:140
% 0.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 51 36.43 0.22
DYMITRIADIS Dimitris 17 12.14 0.07
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 13 9.29 0.06
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 8 5.71 0.04
OYEDEMI Dorota Barbara 9 6.43 0.04
ADEL Juliusz Wilhelm 6 4.29 0.03
MIETLICKI Mateusz Marcin 2 1.43 0.01
MICHALSKI Daniel 10 7.14 0.04
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 24 17.14 0.11