A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 371
Liczba ważnych kart:23 363
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:22 691
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:7 889
% 34.77%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 5 064 64.19 22.32
BUKIEWICZ Bożenna 810 10.27 3.57
GRODZKI Tomasz Paweł 376 4.77 1.66
KUNICKA Halina 961 12.18 4.24
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 40 0.51 0.18
MACHALICA Krzysztof Edward 25 0.32 0.11
ŁAWRYNOWICZ Zofia 45 0.57 0.20
MARCINKIEWICZ Mirosław 369 4.68 1.63
ŁĄCKI Artur Jarosław 42 0.53 0.19
KOCHAN Magdalena Maria 157 1.99 0.69