A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 371
Liczba ważnych kart:23 363
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:22 691
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:6 630
% 29.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 2 341 35.31 10.32
HOC Czesław 51 0.77 0.22
RAFALSKA Elżbieta 3 865 58.30 17.03
MATERNA Jerzy Marian 70 1.06 0.31
ROBAK Marzanna Urszula 112 1.69 0.49
SZYMAŃSKA Halina Barbara 64 0.97 0.28
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 41 0.62 0.18
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 12 0.18 0.05
RONOWICZ Bożena 42 0.63 0.19
SZAŁABAWKA Artur Lesław 32 0.48 0.14