A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat brodnicki 

brodnicki
brak 6.54% 9.16% 11.78% 14.40% 17.02% 19.64% 22.26% 24.88% 27.50% 30.12%
danych 9.15% 11.77% 14.39% 17.01% 19.63% 22.25% 24.87% 27.49% 30.11% 32.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 579
Liczba ważnych kart:11 578
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:11 169
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:2 493
% 22.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 21 766  4 847  4 846  4 719  1 545  32.74
Bobrowo 5 023  808  808  776  116  14.95
Brodnica 5 946  969  969  933  187  20.04
Brzozie 2 908  503  503  482  62  12.86
Górzno 3 193  581  581  562  74  13.17
Bartniczka 3 689  630  630  605  85  14.05
Jabłonowo Pomorskie 7 253  1 110  1 110  1 074  176  16.39
Osiek 3 214  468  468  435  46  10.57
Świedziebnia 4 184  924  924  887  58  6.54
Zbiczno 3 831  739  739  696  144  20.69
Ogółem 61 007  11 579  11 578  11 169  2 493  22.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 830 33.29 7.43
JĘDRZEJCZAK Otylia 285 11.43 2.55
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 1 209 48.50 10.82
JANOSZ Anna 46 1.85 0.41
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 9 0.36 0.08
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 20 0.80 0.18
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 35 1.40 0.31
ELIASZ Józef Henryk 21 0.84 0.19
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 7 0.28 0.06
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 31 1.24 0.28