A  A+ A+

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  0.00
Ciechocin 3 156  536  536  510  0.00
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  0.00
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  0.00
Radomin 3 270  556  556  529  0.00
Zbójno 3 489  569  569  535  0.00
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne