A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 29.63% 31.93% 34.24% 36.54% 38.84% 41.15% 43.45% 45.75% 48.05% 50.36%
danych 31.92% 34.23% 36.53% 38.83% 41.14% 43.44% 45.74% 48.04% 50.35% 52.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:4 086
% 42.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  1 257  38.53
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  355  46.77
Horodło 4 550  683  683  652  238  36.50
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  608  42.97
Mircze 6 442  946  946  908  269  29.63
Trzeszczany 3 727  551  551  526  277  52.66
Uchanie 4 063  813  813  779  352  45.19
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  730  51.23
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  4 086  42.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 718 17.57 7.38
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 303 31.89 13.40
ZAWIŚLAK Sławomir 1 550 37.93 15.94
MAZUREK Beata 200 4.89 2.06
GORAJEK Beata Anna 31 0.76 0.32
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 20 0.49 0.21
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 17 0.42 0.17
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 147 3.60 1.51
STAWIARSKI Jarosław Piotr 22 0.54 0.23
SADURSKA Małgorzata Barbara 78 1.91 0.80