A  A+ A+

Powiat rycki 

rycki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  0.00
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  0.00
Nowodwór 3 390  704  704  682  0.00
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  0.00
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  0.00
Ułęż 2 784  752  752  727  0.00
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne