A  A+ A+

Powiat krośnieński 

krośnieński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 037
Liczba ważnych kart:7 037
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:6 714
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gubin 13 423  2 265  2 265  2 176  0.00
Bobrowice 2 595  445  445  426  0.00
Bytnica 2 064  227  227  216  0.00
Dąbie 3 962  555  555  519  0.00
Gubin 5 900  792  792  752  0.00
Krosno Odrzańskie 14 803  2 546  2 546  2 432  0.00
Maszewo 2 335  207  207  193  0.00
Ogółem 45 082  7 037  7 037  6 714  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne