A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat bełchatowski 

bełchatowski
brak 1.36% 1.46% 1.55% 1.65% 1.74% 1.84% 1.94% 2.03% 2.13% 2.22%
danych 1.45% 1.54% 1.64% 1.73% 1.83% 1.93% 2.02% 2.12% 2.21% 2.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 648
Liczba ważnych kart:20 647
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:19 886
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:383
% 1.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełchatów 48 855  11 840  11 839  11 436  221  1.93
Bełchatów 8 584  1 844  1 844  1 769  31  1.75
Drużbice 4 139  757  757  734  10  1.36
Kleszczów 4 029  777  777  753  15  1.99
Kluki 3 402  537  537  518  12  2.32
Rusiec 4 233  1 061  1 061  994  14  1.41
Szczerców 6 407  1 408  1 408  1 364  30  2.20
Zelów 12 182  2 424  2 424  2 318  50  2.16
Ogółem 91 831  20 648  20 647  19 886  383  1.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 233 60.84 1.17
NOWAK Małgorzata Eugenia 33 8.62 0.17
WARZECHA Jarosław Jerzy 16 4.18 0.08
WALCZAK Joanna Izabela 22 5.74 0.11
ARKUSZ Radosław Michał 3 0.78 0.02
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 7 1.83 0.04
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 23 6.01 0.12
STEFANEK Mirosław Wojciech 20 5.22 0.10
KUPIS-URBANIAK Mirosława 4 1.04 0.02
GAWRON Jakub Mateusz 22 5.74 0.11