A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat bełchatowski 

bełchatowski
brak 0.27% 0.31% 0.34% 0.38% 0.41% 0.45% 0.49% 0.52% 0.56% 0.59%
danych 0.30% 0.33% 0.37% 0.40% 0.44% 0.48% 0.51% 0.55% 0.58% 0.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 648
Liczba ważnych kart:20 647
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:19 886
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:110
% 0.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełchatów 48 855  11 840  11 839  11 436  72  0.63
Bełchatów 8 584  1 844  1 844  1 769  0.51
Drużbice 4 139  757  757  734  0.54
Kleszczów 4 029  777  777  753  0.27
Kluki 3 402  537  537  518  0.58
Rusiec 4 233  1 061  1 061  994  0.30
Szczerców 6 407  1 408  1 408  1 364  0.44
Zelów 12 182  2 424  2 424  2 318  11  0.47
Ogółem 91 831  20 648  20 647  19 886  110  0.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIRYS Mateusz Piotr 19 17.27 0.10
DESPERAK Izabela Barbara 27 24.55 0.14
HAJNCEL Paweł Wojciech 6 5.45 0.03
MUSIELAK Karolina Jolanta 6 5.45 0.03
MARZEC Waldemar 1 0.91 0.01
GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 10 9.09 0.05
DOBROWOLSKI Dawid 9 8.18 0.05
KRYSIAK Wioleta Magdalena 7 6.36 0.04
ORZECHOWSKI Tomasz 3 2.73 0.02
ADAMSKA Teresa Maria 22 20.00 0.11