A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat bełchatowski 

bełchatowski
brak 11.07% 12.39% 13.71% 15.03% 16.35% 17.67% 18.99% 20.31% 21.63% 22.95%
danych 12.38% 13.70% 15.02% 16.34% 17.66% 18.98% 20.30% 21.62% 22.94% 24.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 648
Liczba ważnych kart:20 647
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:19 886
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:4 160
% 20.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełchatów 48 855  11 840  11 839  11 436  2 775  24.27
Bełchatów 8 584  1 844  1 844  1 769  300  16.96
Drużbice 4 139  757  757  734  115  15.67
Kleszczów 4 029  777  777  753  124  16.47
Kluki 3 402  537  537  518  77  14.86
Rusiec 4 233  1 061  1 061  994  110  11.07
Szczerców 6 407  1 408  1 408  1 364  218  15.98
Zelów 12 182  2 424  2 424  2 318  441  19.03
Ogółem 91 831  20 648  20 647  19 886  4 160  20.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 2 158 51.88 10.85
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 323 7.76 1.62
MALARECKI Krzysztof Bogusław 27 0.65 0.14
RYL Dorota Helena 43 1.03 0.22
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 44 1.06 0.22
RABIEGA Anna Barbara 37 0.89 0.19
ZATORSKI Jacek Andrzej 1 417 34.06 7.13
PIETRZAK Teresa Wiesława 32 0.77 0.16
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 24 0.58 0.12
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 55 1.32 0.28