A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat bełchatowski 

bełchatowski
brak 41.85% 43.35% 44.85% 46.36% 47.86% 49.36% 50.86% 52.36% 53.87% 55.37%
danych 43.34% 44.84% 46.35% 47.85% 49.35% 50.85% 52.35% 53.86% 55.36% 56.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 648
Liczba ważnych kart:20 647
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:19 886
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:9 239
% 46.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełchatów 48 855  11 840  11 839  11 436  4 922  43.04
Bełchatów 8 584  1 844  1 844  1 769  1 006  56.87
Drużbice 4 139  757  757  734  378  51.50
Kleszczów 4 029  777  777  753  336  44.62
Kluki 3 402  537  537  518  287  55.41
Rusiec 4 233  1 061  1 061  994  416  41.85
Szczerców 6 407  1 408  1 408  1 364  692  50.73
Zelów 12 182  2 424  2 424  2 318  1 202  51.86
Ogółem 91 831  20 648  20 647  19 886  9 239  46.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 7 063 76.45 35.52
KRUPA Urszula Irena 477 5.16 2.40
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 355 3.84 1.79
POLAK Piotr Stanisław 403 4.36 2.03
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 64 0.69 0.32
TELUS Robert 238 2.58 1.20
KOPERSKA Iwona Edyta 119 1.29 0.60
GRABEK Anna Małgorzata 184 1.99 0.93
OLEJNIK Wiesława Helena 109 1.18 0.55
MATUSZEWSKI Marek 227 2.46 1.14