A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:282
% 1.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kutno 38 110  8 417  8 415  8 141  163  2.00
Bedlno 4 781  719  719  682  13  1.91
Dąbrowice 1 640  312  312  291  1.37
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  967  28  2.90
Krzyżanów 3 586  625  625  597  0.67
Kutno 7 044  1 287  1 287  1 232  14  1.14
Łanięta 1 948  296  296  275  1.82
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  398  2.26
Oporów 2 222  334  334  321  1.25
Strzelce 3 315  579  579  560  0.36
Żychlin 10 462  1 544  1 543  1 459  36  2.47
Ogółem 83 286  15 569  15 566  14 923  282  1.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 109 38.65 0.73
MAKOWSKI Krzysztof Michał 54 19.15 0.36
ŁUCZAK Agnieszka Maria 19 6.74 0.13
KRAWCZYK Michał 11 3.90 0.07
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 10 3.55 0.07
KOZAK Rafał Piotr 13 4.61 0.09
DIDOWICZ Anna 10 3.55 0.07
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 9 3.19 0.06
WYPYCH Ewelina 17 6.03 0.11
PACHOLSKI Michał Tomasz 30 10.64 0.20