A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 4.98% 7.56% 10.13% 12.71% 15.29% 17.87% 20.44% 23.02% 25.60% 28.17%
danych 7.55% 10.12% 12.70% 15.28% 17.86% 20.43% 23.01% 25.59% 28.16% 30.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:3 567
% 23.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kutno 38 110  8 417  8 415  8 141  2 503  30.75
Bedlno 4 781  719  719  682  61  8.94
Dąbrowice 1 640  312  312  291  16  5.50
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  967  207  21.41
Krzyżanów 3 586  625  625  597  54  9.05
Kutno 7 044  1 287  1 287  1 232  204  16.56
Łanięta 1 948  296  296  275  27  9.82
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  398  60  15.08
Oporów 2 222  334  334  321  16  4.98
Strzelce 3 315  579  579  560  73  13.04
Żychlin 10 462  1 544  1 543  1 459  346  23.71
Ogółem 83 286  15 569  15 566  14 923  3 567  23.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 2 650 74.29 17.76
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 546 15.31 3.66
MALARECKI Krzysztof Bogusław 41 1.15 0.27
RYL Dorota Helena 42 1.18 0.28
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 70 1.96 0.47
RABIEGA Anna Barbara 30 0.84 0.20
ZATORSKI Jacek Andrzej 27 0.76 0.18
PIETRZAK Teresa Wiesława 46 1.29 0.31
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 34 0.95 0.23
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 81 2.27 0.54