A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 2.51% 4.96% 7.40% 9.85% 12.30% 14.75% 17.19% 19.64% 22.09% 24.53%
danych 4.95% 7.39% 9.84% 12.29% 14.74% 17.18% 19.63% 22.08% 24.52% 26.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:958
% 6.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kutno 38 110  8 417  8 415  8 141  204  2.51
Bedlno 4 781  719  719  682  184  26.98
Dąbrowice 1 640  312  312  291  21  7.22
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  967  49  5.07
Krzyżanów 3 586  625  625  597  63  10.55
Kutno 7 044  1 287  1 287  1 232  101  8.20
Łanięta 1 948  296  296  275  26  9.45
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  398  36  9.05
Oporów 2 222  334  334  321  81  25.23
Strzelce 3 315  579  579  560  61  10.89
Żychlin 10 462  1 544  1 543  1 459  132  9.05
Ogółem 83 286  15 569  15 566  14 923  958  6.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUCZAK Mieczysław Marcin 228 23.80 1.53
OZGA Krystyna Ewa 86 8.98 0.58
TELATYCKI Czesław Krzysztof 9 0.94 0.06
BEJDA Paweł Jan 307 32.05 2.06
MAZUR Marek Marian 33 3.44 0.22
KLIMCZAK Dariusz 37 3.86 0.25
NAWROCKA Elżbieta Renata 47 4.91 0.31
KACZOROWSKA Maria 26 2.71 0.17
GABRYELCZAK Małgorzata 141 14.72 0.94
BAGIEŃSKI Artur Jan 44 4.59 0.29