A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat łaski 

łaski
brak 5.71% 5.87% 6.03% 6.18% 6.34% 6.50% 6.66% 6.82% 6.97% 7.13%
danych 5.86% 6.02% 6.17% 6.33% 6.49% 6.65% 6.81% 6.96% 7.12% 7.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 446
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 366
Liczba ważnych kart:8 365
Frekwencja wyborcza:20.19%
Liczba głosów ważnych:8 070
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:553
% 6.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Buczek 4 066  710  710  691  41  5.93
Łask 23 012  5 121  5 120  4 952  361  7.29
Sędziejowice 5 258  945  945  904  64  7.08
Widawa 6 426  1 098  1 098  1 051  60  5.71
Wodzierady 2 684  492  492  472  27  5.72
Ogółem 41 446  8 366  8 365  8 070  553  6.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 321 58.05 3.98
BUDZISZ Emilia Małgorzata 48 8.68 0.59
MALKA Andrzej Roman 17 3.07 0.21
SŁOTA Tomasz Andrzej 26 4.70 0.32
UTECHT Greta 13 2.35 0.16
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 17 3.07 0.21
DOBIESZ Alicja Maria 23 4.16 0.29
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 24 4.34 0.30
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 27 4.88 0.33
SYGA Artur Jerzy 37 6.69 0.46