A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat łaski 

łaski
brak 13.89% 15.43% 16.96% 18.50% 20.03% 21.57% 23.10% 24.64% 26.17% 27.71%
danych 15.42% 16.95% 18.49% 20.02% 21.56% 23.09% 24.63% 26.16% 27.70% 29.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 446
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 366
Liczba ważnych kart:8 365
Frekwencja wyborcza:20.19%
Liczba głosów ważnych:8 070
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:1 904
% 23.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Buczek 4 066  710  710  691  101  14.62
Łask 23 012  5 121  5 120  4 952  1 389  28.05
Sędziejowice 5 258  945  945  904  130  14.38
Widawa 6 426  1 098  1 098  1 051  146  13.89
Wodzierady 2 684  492  492  472  138  29.24
Ogółem 41 446  8 366  8 365  8 070  1 904  23.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 1 339 70.33 16.59
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 291 15.28 3.61
MALARECKI Krzysztof Bogusław 19 1.00 0.24
RYL Dorota Helena 99 5.20 1.23
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 20 1.05 0.25
RABIEGA Anna Barbara 26 1.37 0.32
ZATORSKI Jacek Andrzej 17 0.89 0.21
PIETRZAK Teresa Wiesława 17 0.89 0.21
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 15 0.79 0.19
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 61 3.20 0.76