A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat łowicki 

łowicki
brak 1.57% 1.88% 2.19% 2.51% 2.82% 3.13% 3.44% 3.75% 4.07% 4.38%
danych 1.87% 2.18% 2.50% 2.81% 3.12% 3.43% 3.74% 4.06% 4.37% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 583
Liczba ważnych kart:13 583
Frekwencja wyborcza:20.58%
Liczba głosów ważnych:13 064
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:482
% 3.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łowicz 24 443  5 905  5 905  5 688  267  4.69
Bielawy 4 726  814  814  758  32  4.22
Chąśno 2 463  542  542  518  10  1.93
Domaniewice 3 760  635  635  608  26  4.28
Kiernozia 2 899  499  499  483  14  2.90
Kocierzew Południowy 3 570  845  845  830  13  1.57
Łowicz 6 090  1 174  1 174  1 135  29  2.56
Łyszkowice 5 435  773  773  738  19  2.57
Nieborów 7 716  1 509  1 509  1 451  46  3.17
Zduny 4 892  887  887  855  26  3.04
Ogółem 65 994  13 583  13 583  13 064  482  3.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 129 26.76 0.99
NOWAK Małgorzata Eugenia 21 4.36 0.16
WARZECHA Jarosław Jerzy 5 1.04 0.04
WALCZAK Joanna Izabela 297 61.62 2.27
ARKUSZ Radosław Michał 4 0.83 0.03
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 9 1.87 0.07
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 2 0.41 0.02
STEFANEK Mirosław Wojciech 2 0.41 0.02
KUPIS-URBANIAK Mirosława 4 0.83 0.03
GAWRON Jakub Mateusz 9 1.87 0.07