A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat łowicki 

łowicki
brak 3.01% 5.44% 7.88% 10.31% 12.74% 15.18% 17.61% 20.04% 22.47% 24.91%
danych 5.43% 7.87% 10.30% 12.73% 15.17% 17.60% 20.03% 22.46% 24.90% 27.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 583
Liczba ważnych kart:13 583
Frekwencja wyborcza:20.58%
Liczba głosów ważnych:13 064
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:2 402
% 18.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łowicz 24 443  5 905  5 905  5 688  1 555  27.34
Bielawy 4 726  814  814  758  83  10.95
Chąśno 2 463  542  542  518  26  5.02
Domaniewice 3 760  635  635  608  68  11.18
Kiernozia 2 899  499  499  483  38  7.87
Kocierzew Południowy 3 570  845  845  830  25  3.01
Łowicz 6 090  1 174  1 174  1 135  130  11.45
Łyszkowice 5 435  773  773  738  167  22.63
Nieborów 7 716  1 509  1 509  1 451  230  15.85
Zduny 4 892  887  887  855  80  9.36
Ogółem 65 994  13 583  13 583  13 064  2 402  18.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 1 596 66.44 12.22
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 576 23.98 4.41
MALARECKI Krzysztof Bogusław 35 1.46 0.27
RYL Dorota Helena 21 0.87 0.16
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 20 0.83 0.15
RABIEGA Anna Barbara 19 0.79 0.15
ZATORSKI Jacek Andrzej 25 1.04 0.19
PIETRZAK Teresa Wiesława 44 1.83 0.34
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 19 0.79 0.15
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 47 1.96 0.36