A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat łódzki wschodni 

łódzki wschodni
brak 1.80% 1.98% 2.15% 2.33% 2.51% 2.69% 2.86% 3.04% 3.22% 3.39%
danych 1.97% 2.14% 2.32% 2.50% 2.68% 2.85% 3.03% 3.21% 3.38% 3.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 855
Liczba ważnych kart:14 853
Frekwencja wyborcza:26.76%
Liczba głosów ważnych:14 491
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:358
% 2.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrespol 10 380  3 001  3 001  2 934  83  2.83
Brójce 4 847  1 209  1 209  1 176  42  3.57
Koluszki 19 035  5 087  5 085  4 955  89  1.80
Nowosolna 3 545  1 197  1 197  1 168  38  3.25
Rzgów 7 717  2 091  2 091  2 036  43  2.11
Tuszyn 9 998  2 270  2 270  2 222  63  2.84
Ogółem 55 522  14 855  14 853  14 491  358  2.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 286 79.89 1.97
NOWAK Małgorzata Eugenia 31 8.66 0.21
WARZECHA Jarosław Jerzy 17 4.75 0.12
WALCZAK Joanna Izabela 3 0.84 0.02
ARKUSZ Radosław Michał 1 0.28 0.01
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 6 1.68 0.04
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 7 1.96 0.05
STEFANEK Mirosław Wojciech 1 0.28 0.01
KUPIS-URBANIAK Mirosława 1 0.28 0.01
GAWRON Jakub Mateusz 5 1.40 0.03