A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat łódzki wschodni 

łódzki wschodni
brak 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.47% 0.53% 0.59% 0.65% 0.71%
danych 0.22% 0.28% 0.34% 0.40% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64% 0.70% 0.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 855
Liczba ważnych kart:14 853
Frekwencja wyborcza:26.76%
Liczba głosów ważnych:14 491
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:70
% 0.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrespol 10 380  3 001  3 001  2 934  14  0.48
Brójce 4 847  1 209  1 209  1 176  0.34
Koluszki 19 035  5 087  5 085  4 955  24  0.48
Nowosolna 3 545  1 197  1 197  1 168  0.17
Rzgów 7 717  2 091  2 091  2 036  0.44
Tuszyn 9 998  2 270  2 270  2 222  17  0.77
Ogółem 55 522  14 855  14 853  14 491  70  0.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 12 17.14 0.08
KWAŚNIEWSKI Aleksander 50 71.43 0.35
DYDYCZ Michał Karol 4 5.71 0.03
KOLBUSZ Paulina Diana 2 2.86 0.01
ROSZATYCKI Piotr Kamil 0 0.00 0.00
KAMIŃSKA Magdalena Maria 1 1.43 0.01
SZEWCZYK Kinga 1 1.43 0.01
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 0 0.00 0.00