A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 0.41% 0.53% 0.65% 0.77% 0.89% 1.02% 1.14% 1.26% 1.38% 1.50%
danych 0.52% 0.64% 0.76% 0.88% 1.01% 1.13% 1.25% 1.37% 1.49% 1.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:207
% 1.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  12  1.46
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  27  1.44
Mniszków 3 745  723  723  693  11  1.59
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  107  1.62
Paradyż 3 567  998  997  964  0.41
Poświętne 2 773  608  608  592  1.01
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  23  1.52
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  17  1.52
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  207  1.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 129 62.32 0.91
NOWAK Małgorzata Eugenia 24 11.59 0.17
WARZECHA Jarosław Jerzy 14 6.76 0.10
WALCZAK Joanna Izabela 11 5.31 0.08
ARKUSZ Radosław Michał 11 5.31 0.08
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 8 3.86 0.06
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 3 1.45 0.02
STEFANEK Mirosław Wojciech 0 0.00 0.00
KUPIS-URBANIAK Mirosława 2 0.97 0.01
GAWRON Jakub Mateusz 5 2.42 0.04