A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 0.00% 0.08% 0.17% 0.25% 0.34% 0.42% 0.50% 0.59% 0.67% 0.76%
danych 0.07% 0.16% 0.24% 0.33% 0.41% 0.49% 0.58% 0.66% 0.75% 0.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 0.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  0.12
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  0.27
Mniszków 3 745  723  723  693  0.29
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  25  0.38
Paradyż 3 567  998  997  964  0.00
Poświętne 2 773  608  608  592  0.84
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  0.13
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  0.09
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  41  0.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 7 17.07 0.05
KWAŚNIEWSKI Aleksander 25 60.98 0.18
DYDYCZ Michał Karol 2 4.88 0.01
KOLBUSZ Paulina Diana 1 2.44 0.01
ROSZATYCKI Piotr Kamil 1 2.44 0.01
KAMIŃSKA Magdalena Maria 1 2.44 0.01
SZEWCZYK Kinga 1 2.44 0.01
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 3 7.32 0.02