A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 2.07% 3.46% 4.84% 6.23% 7.61% 9.00% 10.38% 11.77% 13.15% 14.54%
danych 3.45% 4.83% 6.22% 7.60% 8.99% 10.37% 11.76% 13.14% 14.53% 15.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:1 577
% 11.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  90  10.95
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  165  8.78
Mniszków 3 745  723  723  693  51  7.36
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  1 055  15.92
Paradyż 3 567  998  997  964  20  2.07
Poświętne 2 773  608  608  592  51  8.61
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  72  4.75
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  73  6.55
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  1 577  11.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 1 109 70.32 7.81
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 261 16.55 1.84
MALARECKI Krzysztof Bogusław 17 1.08 0.12
RYL Dorota Helena 19 1.20 0.13
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 73 4.63 0.51
RABIEGA Anna Barbara 13 0.82 0.09
ZATORSKI Jacek Andrzej 10 0.63 0.07
PIETRZAK Teresa Wiesława 18 1.14 0.13
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 27 1.71 0.19
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 30 1.90 0.21