A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 10.57% 13.14% 15.72% 18.29% 20.87% 23.44% 26.01% 28.59% 31.16% 33.74%
danych 13.13% 15.71% 18.28% 20.86% 23.43% 26.00% 28.58% 31.15% 33.73% 36.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:2 226
% 15.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  185  22.51
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  272  14.47
Mniszków 3 745  723  723  693  123  17.75
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  700  10.57
Paradyż 3 567  998  997  964  350  36.31
Poświętne 2 773  608  608  592  80  13.51
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  396  26.14
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  120  10.76
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  2 226  15.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUCZAK Mieczysław Marcin 59 2.65 0.42
OZGA Krystyna Ewa 370 16.62 2.60
TELATYCKI Czesław Krzysztof 5 0.22 0.04
BEJDA Paweł Jan 7 0.31 0.05
MAZUR Marek Marian 153 6.87 1.08
KLIMCZAK Dariusz 89 4.00 0.63
NAWROCKA Elżbieta Renata 17 0.76 0.12
KACZOROWSKA Maria 40 1.80 0.28
GABRYELCZAK Małgorzata 18 0.81 0.13
BAGIEŃSKI Artur Jan 1 468 65.95 10.33