A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 0.96% 1.36% 1.75% 2.15% 2.54% 2.94% 3.33% 3.73% 4.12% 4.52%
danych 1.35% 1.74% 2.14% 2.53% 2.93% 3.32% 3.72% 4.11% 4.51% 4.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:138
% 2.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  16  2.62
Pęczniew 2 978  663  663  626  13  2.08
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  36  1.55
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  32  2.42
Wartkowice 5 137  695  695  652  32  4.91
Zadzim 4 330  983  983  940  0.96
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  138  2.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 67 48.55 1.03
SOWIŃSKA Ewa Barbara 13 9.42 0.20
MACIEJEWSKI Krzysztof 19 13.77 0.29
GENS Teresa Brygida 9 6.52 0.14
ROŻENEK Andrzej Franciszek 6 4.35 0.09
KOCZUR Marian Józef 1 0.72 0.02
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 7 5.07 0.11
SZYDŁOWSKI Adam Marian 6 4.35 0.09
OWCZAREK Izabela Oliwia 4 2.90 0.06
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 6 4.35 0.09