A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 0.96% 2.98% 4.99% 7.01% 9.02% 11.04% 13.05% 15.07% 17.08% 19.10%
danych 2.97% 4.98% 7.00% 9.01% 11.03% 13.04% 15.06% 17.07% 19.09% 21.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:260
% 4.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  129  21.11
Pęczniew 2 978  663  663  626  0.96
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  57  2.45
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  25  1.89
Wartkowice 5 137  695  695  652  23  3.53
Zadzim 4 330  983  983  940  20  2.13
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  260  4.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 54 20.77 0.83
NOWAK Małgorzata Eugenia 10 3.85 0.15
WARZECHA Jarosław Jerzy 4 1.54 0.06
WALCZAK Joanna Izabela 7 2.69 0.11
ARKUSZ Radosław Michał 172 66.15 2.66
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 2 0.77 0.03
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 4 1.54 0.06
STEFANEK Mirosław Wojciech 0 0.00 0.00
KUPIS-URBANIAK Mirosława 3 1.15 0.05
GAWRON Jakub Mateusz 4 1.54 0.06