A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 1.38% 1.48% 1.58% 1.69% 1.79% 1.89% 1.99% 2.09% 2.20% 2.30%
danych 1.47% 1.57% 1.68% 1.78% 1.88% 1.98% 2.08% 2.19% 2.29% 2.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 1.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  11  1.80
Pęczniew 2 978  663  663  626  15  2.40
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  39  1.68
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  25  1.89
Wartkowice 5 137  695  695  652  13  1.99
Zadzim 4 330  983  983  940  13  1.38
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  116  1.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 36 31.03 0.56
MAKOWSKI Krzysztof Michał 22 18.97 0.34
ŁUCZAK Agnieszka Maria 11 9.48 0.17
KRAWCZYK Michał 2 1.72 0.03
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 6 5.17 0.09
KOZAK Rafał Piotr 4 3.45 0.06
DIDOWICZ Anna 2 1.72 0.03
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 7 6.03 0.11
WYPYCH Ewelina 10 8.62 0.15
PACHOLSKI Michał Tomasz 16 13.79 0.25