A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 0.21% 0.25% 0.29% 0.33% 0.37% 0.41% 0.45% 0.49% 0.53% 0.57%
danych 0.24% 0.28% 0.32% 0.36% 0.40% 0.44% 0.48% 0.52% 0.56% 0.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 0.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  0.33
Pęczniew 2 978  663  663  626  0.32
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  0.30
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  0.61
Wartkowice 5 137  695  695  652  0.31
Zadzim 4 330  983  983  940  0.21
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  23  0.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIRYS Mateusz Piotr 5 21.74 0.08
DESPERAK Izabela Barbara 3 13.04 0.05
HAJNCEL Paweł Wojciech 1 4.35 0.02
MUSIELAK Karolina Jolanta 4 17.39 0.06
MARZEC Waldemar 3 13.04 0.05
GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 0 0.00 0.00
DOBROWOLSKI Dawid 2 8.70 0.03
KRYSIAK Wioleta Magdalena 2 8.70 0.03
ORZECHOWSKI Tomasz 1 4.35 0.02
ADAMSKA Teresa Maria 2 8.70 0.03